FALTYSOVO KNIHKUPECTVÍ

 

Obchodní podmínky

Závazky prodávajícího


 

 • Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:
  • Pouze to zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím elektronického katalogu a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací) Zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR.

    
 • Dále se prodávající zavazuje, že:
  • Bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, bude ho informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží. V případě nesplnění dodacích lhůt ( 2-21 pracovních dnů ) bude o tomto stavu kupujícího včas informovat. Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, DPH a za dopravu.
  • STAV Vaší objednávky :

   • přijata - emailem Vás informujeme o přijetí objednávky
   • vyřizuje se - Vaše objednávka se vyřizujeme,pokud zboží není skladem je objednáno a ihned po přijetí z velkoobchodu objednávka je odeslána
   • odesláno - Vaše objednávka je odeslána, Česká pošta
   • stornováno - objednávka je zrušena

  Nárok na vrácení peněz :

  • V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí být odesláno doporučeně na adresu sídla prodejce, v původním neporušeném obalu, kompletní,nepoužité a nepoškozené,schopné dalšího prodeje. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Ke zboží připište požadavek ,který žádáte ,případně i číslo účtu při žádosti o vrácení peněz.Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka, kterou zaplatil za zboží ( POZOR : poštovné, které bylo účtováno se nevrací ) do cca 10 dnů od obdržení vráceného zboží.Peníze vracíme pouze formou převodu z účtu na účet. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

   
 • Závaznost objednávek
  • Každá objednávka, kterou kupující potvrdí, je považována za závaznou. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího).

   
 • Platební metody
  • V současné době mohou kupující využit při placení zboží tyto platební styky:
   • Dobírka
   • Hotovost - při odběru na prodejně

    

Poštovné a balné

 • Při odběru zboží dobírkou je cena poštovného  150,-, osobní odběr je bez poplatků .

               

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD  

                               

 

 

Reklamace se uplatňují v sídle prodejny:

Faltysovo knihkupectví, Smetanovo nám. 109, 570 01 Litomyšl

Za situace, kdy je zboží zasíláno "prodávajícímu" k reklamaci, "kupující" si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží.

K reklamovanému zboží přiložte, prosím, doklad o nákupu a průvodní dopis s popisem závady výrobku .Toto zašlete na adresu společnosti.

Označte také závadu na zboží, kterou reklamujete.

Upozornění: zboží k reklamaci nezasílejte dobírkou, nebude odebráno.

Vyřízení reklamace urychlíte, když nás na případnou závadu upozorníte e-mailem faltysknihy@lit.cz , případně zavoláte na tel. číslo 461 612 667.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.

(1) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí patnáct dní.
(2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den.
(3) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den,
 pokud se "prodávající" s "kupujícím" nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se "kupujícímu" přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

"Prodávající" po řádném vyřízení reklamace vyzve "kupujícího" k převzetí opraveného zboží, resp. zašle zboží zpět "kupujícímu" na náklady "prodávajícího".

Nárok na uplatnění reklamace nevzniká při přirozeném opotřebení a nešetrného neúměrného zacházení se zbožím

 

 • Poštovné na Slovensko
 •     při odběru zboží na dobírku je poštovné 580,- k 
 •     je-li zásilka složena z více balíků je za každý další balík účtováno 480Kč.

 

 • Expedice zboží
  • Vzhledem k povaze zboží, které vám nabízíme, se doba doručení pohybuje kolem 2-21 pracovních dnů od odeslání vaší objednávky. Samozřejmě nejsou výjimkou případy, kdy je možné zboží expedovat druhý den po odeslání objednávky. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v termínu 2-21 pracovních dnů doručit, budeme vás s předstihem kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace. 

   

  • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   Osobní údaje  kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu  a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro doručení zboží.

   Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 
    
Kontakt

Faltysovo knihkupectví
Smetanovo nám. 109
570 01 Litomyšl

E-mail: faltysknihy@lit.cz
tel.: +420 461 612 667
mobil.: +420 731 881 967

Otevírací doba prodejny:
po – pá 8:00 – 17:00
so : 8:00 – 12:00

© Faltysovo knihkupectví 2019